Rydym wrthi’n datblygu fersiwn Cymraeg y wefan hon – rydym yn cynllunio rhyngwyneb cyfieithu hollol newydd a Gwych a fydd nid yn unig yn darparu fersiwn Cymraeg cyflawn o’r wefan ond hefyd yn help i bobl sy'n dysgu'r Gymraeg. Oherwydd ein bod ni'n ceisio datblygu rhywbeth cwbl newydd, bydd angen ychydig o wythnosau i sicrhau bod popeth yn gweithio'n iawn. A fyddech gystal â bod yn amyneddgar wrth i ni gwblhau’r prosiect cyffrous newydd hwn.

 

yn ôl i’r wefan Saesneg